Průzkum trhu

V rámci poradenství nabízíme rovněž vytvoření komplexní tržní analýzy prémiového segmentu v konkrétní lokalitě, s níž je klient nejprve podrobně seznámen. Součástí analýzy je přehled vývoje a aktuální situace realitního trhu. V rámci průzkumu trhu primárně vycházíme z našich unikátních dat, která získáváme z vlastní neveřejné databáze a zpracováváme je unikátní metodikou výpočtu. Zohledňujeme poměr exteriéru vůči interiéru bytových jednotek, stejně tak i jejich standard. Vždy vycházíme z reálných dosažených cen transakcí

Zároveň pracujeme s Indexem cen nájmů S&W + VŠE, analytickým nástrojem sledujícím růst cen nájmů prémiového segmentu v Praze, který vyvíjíme ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické. Námi zpracovaná data prezentujeme dvakrát ročně v publikaci Market Report

Přehled doposud vydaných Market Reportů.

Unikátní metodika zpracování dat:

Analýza je založena na datech získaných z databáze nemovitostí z nabídky Svoboda & Williams ve sledovaném období. Prodejní transakce jsou navíc doplněny o prodeji nemovitostí z katastru nemovitostí, které svými parametry odpovídají sledovanému vzorku.

Sledované ceny nemovitostí a výše nájmů jsou skutečně dosažené hodnoty transakcí, nesledujeme tedy ceny nabídkové. Pro výpočet ceny za m² zohledňujeme cenu za parkování, kterou od doažené prodejní ceny odečítáme a do plochy bytu (dle NOZ) započítáváme i pomšrnou část exteriéru (teras, balkonů, lodžií a zahrad). Pro přepočet plochy exteriéru používáme speciálně vyvinutý algoritmus, který tuto plochu progresivně krátí také bere v úvahu poměr plochy exteriéru k ploše interiéru.

Index cen nájmů S&W + VŠE:

Zdrojem dat jsou skutečně dosažené ceny nájemného u bytů z nabídky Svoboda & Williams – ročně se jedná o zhruba 1500 nemovitostí na území Prahy 1–10 o dispozicích 1+kk az 6+1. Jelikož se jedná o cenově nesourodé produkty, aplikujeme na vývoj jejich cen souhrnný cenový index. Ten funguje podobně jako index spotřebitelských cen Českého statistického úřadu, který měří inflaci.

Přehled doposud zveřejněných Indexů cen nájmů S&W + VŠE

Lokalita
Parametry
Velikost
Min.
Max.
Cenové rozpětí
Cena min.
Cena max.
Cenové rozpětí
Cena min.
Cena max.