Správa nemovitostí

Naše služby

Řadu let poskytujeme kompletní služby v oblasti správy a údržby nemovitostí, a to v českém, anglickém, francouzském a italském jazyce. Naše služby využívají převážně privátní investoři a korporace, majitelé jednotlivých nemovitostí a společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Více o této službě

Zajišťujeme správu bytových jednotek, budov i nebytových prostor.

Naší prioritou je maximální obsazenost vaší nemovitosti solventními nájemci. Vyjednáme ideální podmínky nájemní smlouvy a prázdné prostory proměníme ve stálý příjem peněz.

Postaráme se o technickou podporu, která zahrnuje jak běžnou, tak odbornou údržbu včetně optimalizace provozních nákladů či vedení evidence revizí, jsme schopni sjednat také nepřetržitou službu vyprošťování z výtahu. V rámci správy nemovitostí zajistíme i péči o okolní zeleň a kompletní úklidové služby – pravidelné i nárazové. Pro klienty zajišťujeme také komplexní ekonomickou správu a vedení účetnictví podle platných zákonů a norem, zároveň provádíme revize stávajících finančních toků, abychom dosáhli vhodného nastavení záloh. V rámci ekonomické správy zprostředkujeme v případě potřeby právní asistenci či zastoupení u místních úřadů a poskytovatelů služeb. Dále jsme schopni zajistit kompletní projektové řízení staveb od počáteční cenové konzultace přes smluvní a bankovní dohled až po zpracování dokumentace BOZP a PO a uvedení budovy do provozu.

Náš tým zajišťuje správu následujících typů nemovitostí

 • Bytové jednotky
 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Komerční budovy
 • Kancelářské, obchodní a skladové prostory
 • SVJ (Společenství vlastníků jednotek)
 • Historické objekty
 • 23 000 m² rezidenčních ploch
 • 250 nájemních jednotek
 • 15 000 m² nebytových prostor
 • 19 ha pozemků
 • Služby pro majitele bytů

  V rámci správy nemovitostí nabízíme širokou škálu služeb pro majitele bytových jednotek.

  Nevyužitý byt proměníme ve zdroj dlouhodobého příjmu, zároveň vám ušetříme spoustu času, který je potřeba správě nemovitosti věnovat. Kromě základní technické správy a údržby zajistíme také předání a převzetí bytové jednotky. Stejně tak se postaráme o všechny úřední a administrativní náležitosti, zajištění přepisu energií i vyúčtování záloh za služby.

 • Správa nemovitosti znamená

  • Vyhledání solventního a slušného nájemce včetně referencí a ověření v registru exekucí
  • Klientský účet pro evidenci přijatých plateb od nájemce
  • Příprava předávacího protokolu o stavu a vybavení bytu
  • Převzetí bytové jednotky při ukončení nájemního vztahu
  • Vyúčtování záloh nájemce s ohledem na aktuální stav spotřeby
  • Zajištění dodatků k nájemním smlouvám v případě změn, prodloužení apod.
  • Převody a uzavírání smluv na dodávku služeb (plyn, internet, elektrická energie)
  • Komunikace se společenstvím vlastníků jednotek – evidence nájemce, kontrola vyúčtování, úhrada záloh za služby, účast na shromáždění SVJ
  • Pravidelná inspekce nemovitosti
  • Optimalizace pojištění nemovitosti a zajištění pojistných plnění
  • Archivace veškeré dokumentace
  • Evidence technologií a technologických zařízení, jejich revize, pravidelný servis, termíny a jejich platnost
  • Zajištění případných oprav po převzetí i v průběhu užívání bytu
  • Zajištění rekonstrukce a vybavení bytové jednotky
  • Zajištění pravidelného úklidu i údržby zeleně
  • Zajištění podkladů a zpracování daňových přiznání (DPPO, DPFO, Daňové přiznání z nemovitých věcí)
  • Zajištění právního servisu
  • Homestaging
 • Odměna za správu bytu

  • Fixní částka
   1 900 Kč
   plus DPH (pokud jednotka není pronajata)
  • Měsíčně
   9 %
   z měsíčního nájemného plus DPH (pokud je jednotka pronajata)
  • Minimální částka
   1 900 Kč
   za měsíc plus DPH (pokud je jednotka pronajata)
  • Provize
   50 %
   z měsíčního nájemného plus DPH za zprostředkování nájemce v případě spravované jednotky
 • Služby pro majitele rodinných domů

  Na tým správy nemovitostí Svoboda & Williams se mohou obrátit rovněž majitelé rodinných domů.

  Bezchybný provoz rodinného domu s sebou nese mnoho specifik, zejména co se technické správy týče. Kromě základní technické správy a údržby tak zajistíme optimalizaci pojištění nemovitosti a zajištění pojistných plnění, správné nastavení záloh, evidenci technologií, pomůžeme i s přechodem na chytrý dům. Vše v maximální snaze vytvořit z nemovitosti zdroj spolehlivého příjmu.

 • Správa nemovitosti znamená

  • Vyhledání solventního a slušného nájemce včetně referencí a ověření v registru exekucí
  • Klientský účet pro evidenci přijatých plateb od nájemce
  • Příprava předávacího protokolu o stavu a vybavení domu
  • Převzetí domu při ukončení nájemního vztahu
  • Vyúčtování záloh nájemce s ohledem na aktuální stav spotřeby
  • Zajištění dodatků k nájemním smlouvám v případě změn, prodloužení apod.
  • Převody a uzavírání smluv na dodávku služeb (plyn, internet, elektrická energie)
  • Evidence plateb dodavatelských služeb (vodné, stočné, komunální odpad apod.)
  • Pravidelná inspekce nemovitosti
  • Optimalizace pojištění nemovitosti a zajištění pojistných plnění
  • Archivace veškeré dokumentace
  • Evidence technologií a technologických zařízení, jejich revize, pravidelný servis, termíny a jejich platnost (komíny, plynová zařízení, bleskosvod, elektřina, solární panely apod.)
  • Případné opravy po převzetí i v průběhu užívání rodinného domu
  • Zajištění rekonstrukce a vybavení domu
  • Zajištění pravidelného úklidu i údržby zeleně
  • Zajištění podkladů a zpracování daňových přiznání (DPPO, DPFO, Daňové přiznání z nemovitých věcí)
  • Zajištění právního servisu
  • Homestaging
  • Zajištění přechodu na chytrý dům (IoT)
 • Odměna za správu rodinného domu

  • Fixní částka
   2 900 Kč
   plus DPH (pokud RD není pronajatý)
  • Měsíčně
   9 %
   z měsíčního nájemného plus DPH (pokud je RD pronajatý)
  • Minimální částka
   2 900 Kč
   za měsíc plus DPH (pokud je RD pronajatý)
  • Provize
   50 %
   z měsíčního nájemného plus DPH za zprostředkování nájemce v případě spravovaného RD
 • Služby pro společenství vlastníků jednotek (SVJ)

  Našich služeb souvisejících se správou a údržbou nemovitostí může využít i společenství vlastníků jednotek.

  Zajistíme jak veškerou administrativu, která je pro bezproblémový chod nemovitosti nezbytná (organizace shromáždění, optimalizace stanov, příprava podkladů), tak technickou a ekonomickou správu i koordinaci vztahů s dodavateli.

 • Ekonomická správa

  • Vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky
  • Sestavení účetní závěrky včetně zprávy o hospodaření
  • Mzdová a personální agenda statutárního orgánu
  • Předpisy záloh a vyúčtování služeb včetně stanovení rozúčtovacího klíče
  • Evidence a aktualizace vlastníků bytových a nebytových jednotek a garáží
  • Kontrola úhrad zálohových plateb včetně upomínek
  • Zajištění přípravy a kompletní realizace shromáždění společenství vlastníků jednotek
  • Příprava stanov na míru SVJ
  • Účast správce na jednání výboru, kontrolní komise, shromáždění SVJ
  • Podklady a zpracování daňových přiznání (DPPO, DPFO, Daňové přiznání z nemovitých věcí)
  • Aktivní obsluha bankovního účtu klienta, platební příkazy a měsíční výpisy
  • Optimalizace pojistných smluv a zajištění pojistných plnění
  • Kontrola fakturace a evidence provozních nákladů
  • Zajištění služeb advokáta
  • Zastoupení u místních úřadů a poskytovatelů služeb
  • GDPR
  • Úvěry a dotace
  • Optimalizace financí (náklady) a zajištění rizik (odpovědnosti, ochrana majetku)
  • Zprostředkování výběrového řízení do funkce profesionálního předsedy
 • Technická správa

  • Přehled revizí technických zařízení a jejich zajištění včetně sledování platnosti
  • Kontrolní den technika na objektu
  • Zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti
  • Rekonstrukce včetně stavebně technického dozoru
  • Zajištění pravidelného úklidu společných prostor
  • Zajištění havarijní nonstop linky
  • Odečty poměrových měřidel – podklad pro vyúčtování
  • Převody a uzavírání smluv na dodávku služeb (plyn, voda, elektrická energie, provoz výtahu, odpad, pojištění)
  • Archivace dokumentace související se správou nemovitosti
  • Údržba a opravy technických zařízení
  • Odborná údržba kotelny, výtahu a VZT či klimatizace strojovny
  • Optimalizace technických provozních nákladů
  • Údržba zeleně
  • Ostraha objektu
  • Služby concierge
  • Poštovní služby
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Odměna za správu

  Stanovuje se po individuální konzultaci a prohlídce technologií v objektu

 • Služby pro majitele bytových domů

  Komplexní služby pro co nejefektivnější využití každé bytové jednotky či nebytového prostoru nabízíme v rámci správy nemovitostí i majitelům bytových domů.

  Poskytujeme širokou škálu služeb souvisejících s ekonomickou správou budovy a kompletní technickou správou. Samozřejmostí jsou i základní služby zaměřené na správu jednotlivých bytů.

 • Ekonomická správa

  • Online evidence přijatého nájmu a záloh včetně vyúčtování služeb nájemcům
  • Příprava dodatků – změny nájemní smlouvy, výše nájemného a záloh, zajištění postoupení nájemní smlouvy
  • Předání a převzetí prostor k pronájmu
  • Vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky
  • Sestavení účetní závěrky včetně zprávy o hospodaření
  • Mzdová a personální agenda statutárního orgánu
  • Předpisy záloh a vyúčtování služeb
  • Zajištění vyúčtování služeb nájemcům
  • Evidence a aktualizace vlastníků bytových a nebytových jednotek a garáží
  • Kontrola úhrad zálohových plateb včetně upomínek
  • Aktivní obsluha bankovního účtu klienta, platební příkazy a měsíční výpisy
  • Zajištění služeb advokáta
  • Zajištění a organizace valné hromady včetně pozvánek a zápisu z jednání
 • Technická správa

  • Přehled revizí technických zařízení a jejich zajištění včetně sledování platnosti
  • Zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti
  • Zajištění rekonstrukcí včetně stavebně technického dozoru
  • Zajištění pravidelného úklidu společných prostor
  • Zajištění havarijní nonstop linky
  • Zajištění provedení odečtů poměrových měřidel – podklad pro vyúčtování
  • Převody a uzavírání smluv na dodávku služeb a médií (plyn, voda, elektrická energie, provoz výtahu, odpad, pojištění)
  • Archivace dokumentace související se správou nemovitosti
  • Údržba a opravy technických zařízení
  • Odborná údržba kotelny, výtahu a VZT či klimatizace strojovny
  • Optimalizace technických provozních nákladů
  • Údržba zeleně
  • Energetický management
  • Ostraha objektu
  • Služby concierge
  • Poštovní služby
  • PENB
  • CAFM software pro řízení provozu domu
 • Odměna za správu

  Stanovuje se po individuální konzultaci a prohlídce technologií v objektu

 • Služby pro developery

  S požadavky na správu nemovitostí se na nás můžete obrátit i v případě, že stojíte na počátku realizace developerského projektu – díky tomu budete mít jistotu, že se v domě usadí spolehliví obyvatelé, s nimiž zajistíme veškerou potřebnou komunikaci.

  Postaráme se o založení SVJ, včetně notářského zápisu, dále o commissioning, tedy převzetí technologického celku a uvedení do provozu, rovněž zajistíme servisní smlouvy nutné k bezproblémovému chodu domu. V rámci služeb pro společenství vlastníků jednotek zabezpečíme jak veškerou administrativu, která je pro hladký chod nemovitosti nezbytná, tak technickou a ekonomickou správu i koordinaci vztahů s dodavateli.

 • Ekonomická správa

  • Založení SVJ – prohlášení vlastníka, notářský zápis, stanovy, domovní řád, rozúčtovací klíč služeb, nastavení výše poplatků spojených s užíváním jednotky
  • Vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky
  • Sestavení účetní závěrky včetně zprávy o hospodaření
  • Mzdová a personální agenda statutárního orgánu
  • Předpisy záloh a vyúčtování služeb včetně stanovení rozúčtovacího klíče
  • Evidence a aktualizace vlastníků bytových a nebytových jednotek a garáží
  • Kontrola úhrad zálohových plateb včetně upomínek
  • Zajištění přípravy a kompletní realizace shromáždění společenství vlastníků jednotek
  • Účast správce na jednání výboru, kontrolní komise, shromáždění SVJ
  • Zajišťujeme podklady a zpracování daňových přiznání (DPPO, DPFO, Daňové přiznání z nemovitých věcí)
  • Aktivní obsluha bankovního účtu klienta, platební příkazy a měsíční výpisy
  • Optimalizace pojistných smluv a zajištění pojistných plnění
  • Dotační tituly
  • Kontrola fakturace a evidence provozních nákladů
  • Zajištění služeb advokáta
  • Zastoupení u místních úřadů a poskytovatelů služeb
  • GDPR
  • Úvěry a dotace
  • Optimalizaci financí (náklady) a zajištění rizik (odpovědnosti, ochrana majetku). Zprostředkování výběrového řízení do funkce profesionálního předsedy
  • Zprostředkování výběrového řízení do funkce profesionálního předsedy
 • Technická správa

  • Commissioning – převzetí technologického celku a uvedení do provozu
  • Součinnost s nastavením a zajištěním servisních smluv nutných k bezproblémovému chodu domu
  • Vedení a případná aktualizace projektové dokumentace v digitální podobě (pokud byla předána)
  • Vedení agendy FM a PM v klientem zvoleném CAFM softwaru
  • Přehled revizí technických zařízení a jejich zajištění včetně sledování platnosti
  • Kontrolní den technika na objektu
  • Zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti
  • Zajištění výběrového řízení na rekonstrukci včetně stavebně technického dozoru
  • Zajištění pravidelného úklidu společných prostor
  • Zajištění havarijní nonstop linky
  • Odečty poměrových měřidel – podklad pro vyúčtování
  • Uzavírání smluv na dodávku služeb (plyn, voda, elektrická energie, provoz výtahu, odpad, pojištění)
  • Archivace dokumentace
  • Údržba a opravy technických zařízení
  • Odborná údržba kotelny, výtahu a VZT či klimatizace strojovny
  • Optimalizace technických provozních nákladů
  • Údržba zeleně
  • Ostraha objektu
  • Služby concierge
  • Služby prádelny
  • Poštovní služby
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
  • Car fleet/parking management včetně vytvoření a servisu dobíjecí stanice
 • Odměna za správu

  Stanovuje se po individuální konzultaci a prohlídce technologií v objektu

Referenční projekty

Lokalita
Parametry
Velikost
Min.
Max.
Cenové rozpětí
Cena min.
Cena max.
Cenové rozpětí
Cena min.
Cena max.