Realitní informace

Další služby

Koupě či pronájem nemovitosti, ať už rezidenční nebo komerční, jde ruku v ruce s důkladnými znalostmi aktuální situace na trhu realit v České republice. My jsme tady od toho, abychom vám pomohli s orientací ve všech aspektech, které v rámci nákupu a pronájmu nemovitostí souvisí s českou legislativou, aktuálním vývojem trhu i možnostmi financování vámi vybrané nemovitosti. Disponujeme totiž bohatými zkušenostmi a profesionály, kteří vědí o všem, co se v realitních kruzích šustne. Realitní know-how navíc pravidelně doplňujeme vlastními průzkumy, a dokážeme tak plně zhodnotit současné trendy a zároveň odhadnout ty budoucí.

Co byste měli vědět o českém realitním trhu:

Daň z nemovitosti

Všechny nemovitosti v České republice podléhají roční nominální dani z nemovitých věcí. Její výši určuje druh nemovitosti, výměra a lokalita. Daň musí zaplatit každý, kdo v předchozím roce nabyl do vlastnictví nemovitost, ať už ji koupil, dostal darem nebo zdědil. Týká se i případů, kdy majitel výrazně změní parametry nemovitosti – jde především o přístavby, přestavby, změny charakteru parcely atp.

Daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena 26. září 2020 s retrospektivní platností od 1. 12. 2019. Daňová povinnost se tak nevztahuje na nabytí nemovitostí, u kterých byl vklad do katastru nemovitostí proveden od prosince roku 2019 a později. Kupující, kteří nabyli svoji nemovitost po tomto datu a daň uhradili, mají nárok na její vrácení. Žádost se podává u příslušného správce daně, a to formou žádosti o vrácení přeplatku – písemně nebo elektronicky.

Daň z příjmu

Této dani ve výši 15 % podléhá zisk z prodeje nemovitosti, kterou její majitel vlastní po dobu kratší než 2 roky, v případě, že v nemovitosti bydlí. Časový test pro osvobození od této daně v případě prodeje investičních nemovitostí, tedy těch, kde majitel nebydlí, se pro nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021 prodlužuje z pěti na deset let. Pokud by finanční prostředky byly použity na uspokojení vlastní bytové potřeby, počítá zákon s určitými výjimkami. Zisk z pronájmu nemovitostí, jež vlastní fyzické osoby, podléhá rovněž 15% dani z příjmu. V případech, že je nemovitost vlastnictvím společnosti a produkuje zisk, podléhá tento zisk zdanění 19 %.

DPH z prodeje (novostavby a nově vzniklé bytové jednotky)

Tato daň se vztahuje na novostavby a nově vzniklé bytové jednotky. Prodej nemovitostí, které nejsou starší pěti let, je zatížen DPH ve výši 21% z kupní ceny s výjimkou tzv. staveb pro sociální bydlení. Ty podléhají snížené 15% sazbě DPH. Kritéria staveb pro sociální bydlení splňují byty, jejichž celková podlahová plocha nepřesahuje 120 m², a rodinné domy, jejichž celková podlahová plocha nepřesahuje 350 m².

Poplatníky DPH z prodeje nemovitosti jsou pouze plátci DPH.

Služby pro cizince žijící v Praze

Relokace

Pro své klienty rádi vytvoříme relokační balíčky na míru dle vašich požadavků, včetně podání žádostí o pracovní povolení, celní odbavení, apod. Seznámíme nově příchozí s Prahou a s tím, co nabízí – s jejími školami, městskými částmi, zdravotnickými zařízeními, restauracemi a zábavními centry. Poskytneme jakékoliv další informace, které vám pomohou se zabydlet v novém domově. Můžeme také doporučit vhodné firmy v oblasti služeb v domácnosti a hlídání dětí. Další informace o Praze a Brně najdete v sekcích Lifestyle na Svoboda-Williams.com, Lifestyle na Prague-Stay.com a Vše o bydlení na Feelhome.cz.

Založení společnosti

Naše právní oddělení zajistí pro cizince všechny výše uvedené služby. Podrobnější informace naleznete zde: Právní servis.

Všeobecné informace

Pražské městské části

Praha je rozdělena do 15 městských částí. Centrum města zahrnuje území Prahy 1 a 2, oblasti Prahy 7 a nábřeží Vltavy na Smíchově na Praze 5. To je nejstarší a nejkrásnější část Prahy.

Oblasti zajímavé z hlediska investorů

Praha 1 je historickou částí města. Leží na obou březích Vltavy a patří k ní Malá Strana, Staré Město, Židovské Město a Pražský hrad (Hradčany). Karlův most a Staroměstské náměstí najdete v Praze 1.

Staré Město je centrem historické Prahy 1. Soustředěná péče o zachování starobylé architektury propůjčuje Starému Městu jedinečnou atmosféru, k níž nemalou měrou přispívají četné restaurace, kavárny, obchody a centra kultury a zábavy.

Čtvrť Josefov, obklopená Starým Městem, je skutečnou architektonickou lahůdkou. Vedle sebe zde stojí elegantní, bohatě zdobené neoklasicistní a secesní budovy dávající nám pocítit bohatství minulosti. Na Josefově najdete pět nejznámějších synagog, starý židovský hřbitov a nejluxusnější pražskou ulici – Pařížskou.

Malá Strana leží na severním břehu Vltavy přímo pod Pražským hradem. Je to romantická stará čtvrť s malebnými domy a úzkými dlážděnými uličkami, které se vinou vzhůru k hradu. Malá Strana má zvláštní poklidný půvab, který na opačném břehu řeky nenajdete.

Hradčany obklopují Pražský hrad tyčící se nad Malou Stranou. V minulosti byly Hradčany součástí hradních pozemků.

Praha 2 má výrazný rezidenční charakter, a v tom se poněkud liší od Prahy 1. Je klidnější, ale i zde najdete čilý ruch. Architektonicky spadá do období konce 19. a začátku 20. století.

Vinohrady jsou rezidenční čtvrtí v oblasti nad Národním muzeem. Leží sice nedaleko Starého Města, ale jsou již méně vyhledávané turisty. Většina činžovních domů byla postavena ve druhé polovině 19. století či na počátku 20. století (vysoké stropy, tradiční linie, zdobné fasády atd.).

Nové Město bylo založeno ve 14. století králem Karlem IV. Rozprostírá se na východ od Vltavy a jižně od Národního divadla. Nové Město leží částečně na území Prahy 1 a jeho hlavní část se nalézá na území Prahy 2. Zdejší architektura pochází z konce 19. a počátku 20. století, má však narozdíl od Vinohrad modernější městský ráz. Z Nového Města není daleko na Staré Město, jeho charakter však není tak výlučný. Části Nového Města si rychle vytvářejí jedinečný profil a někdy se jim říká pražské Soho.

Praha 4 je jednou z největších městských částí na jihu Prahy a zabírá území od spodního okraje centra města až po samý okraj Prahy. Jižní část Prahy 4 tvoří mnoho malých vesnic, rezidenčních oblastí a otevřená zemědělská krajina. Naleznete zde několik předních velkoobchodů, nákupních středisek a nově postavené moderní kancelářské komplexy.

Praha 5 začíná u břehu Vltavy a zabírá severní část města. V této oblasti se nachází mnoho samostatně stojících domů, řadové domky a byty v činžovních domech. V Praze 5 bylo v poslední době postaveno několik nových nákupních center a kancelářských komplexů.

Vltavské nábřeží zasahuje území Prahy 1 a 2, a dále severní části Prahy 5. Leží v podstatě v centru města a nabízí mnoho krásných bytů v neoklasických a secesních domech z přelomu 19. a 20. století, z jejichž oken a balkonů je nádherný výhled na řeku a četné skvosty pražské architektury.

Praha 6 zabírá území od Pražského hradu až po severozápadní hranice města. Je to v převážné míře rezidenční oblast se samostatnými rodinnými domy obklopenými zahradami. V Praze 6 bydlí a pracuje většina pražské diplomatické komunity.

Lokalita
Parametry
Velikost
Min.
Max.
Cenové rozpětí
Cena min.
Cena max.
Cenové rozpětí
Cena min.
Cena max.