Národní galerie v Praze

Klášter svaté Anežky České

Na výstavu středověkého a raně renesančního umění v Čechách a ve střední Evropě můžete zajít do prvního kláštera klarisek severně od Alp, který založila pravděpodobně roku 1231 svatá Anežka Česká, dcera Přemysla Otakara I.

Anežský klášter na Starém Městě se stal domovem sbírek Národní galerie Praha v roce 2000. Jeho areál se původně skládal z většího kláštera klarisek a méně významného kláštera minoritů, jenž později zanikl. Klášter je první gotickou stavbou v Praze a ve své době byl významným duchovním centrem a přemyslovským pohřebištěm. Po smrti zakladatelky kláštera však jeho význam postupně upadal. V roce 1782 byl za vlády panovníka Josefa II. klášter zrušen. Poté byl přeměněn na desítky malých bytů, v nichž bydlelo několik desetiletí chudé pražské obyvatelstvo. Od 30. let 20. století až do roku 1986 procházely klášterní budovy rekonstrukcí, během níž byly odstraněny všechny barokní a renesanční úpravy, které vznikly v průběhu času. Expozice v bývalém klášteře prezentuje vývoj českého umění od 13. století, přes deskové obrazy a sochařství z poloviny 14. století, až po česká a moravská díla z 15. a začátku 16. století. Tato pozdější tvorba je konfrontována s tvorbou dalších oblastí střední Evropy, které měly tehdy s Čechami úzké kulturní vztahy. Klášter je pro návštěvníky otevřen denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Celoročně jsou také zdarma přístupné zrekonstruované klášterní zahrady tvořící sochařskou galerii pod širým nebem. Zahrady představují díla předních sochařů 20. století - Aleše Veselého, Stanislava Kolíbala, Karla Malicha nebo Františka Skály.

V přízemí Anežského kláštera naleznete také prvotřídní restauraci Kalina Anežka.

Další národní galerie v Praze

Lokalita
Parametry
Velikost
Min.
Max.
Cenové rozpětí
Cena min.
Cena max.
Cenové rozpětí
Cena min.
Cena max.