Zastupování pronajímatelů

Majitelům nemovitostí nabízíme komplexní škálu služeb, které usnadní proces pronájmu. Díky tomu, že pečlivě sledujeme vývoj cen nájemného v Praze, jsme schopni kvalifikovaně odhadnout jeho aktuální výši. Zajistíme jak profesionální fotografie a podrobný popis nemovitosti, tak prezentaci v médiích a organizaci prohlídek. Stejně tak se postaráme o všechny právní a technické náležitosti, které s pronájmem rezidenčních nemovitostí souvisí. Služby, které mohou majitelé nemovitostí využít, jsou následující:

 • Kvalifikovaný odhad aktuální výše tržního nájemného
 • Definování cílové skupiny potenciálních nájemců
 • Konzultace podmínek pronájmu, výše kauce, záloh na služby, servisních poplatků a preferované doby nájmu, prověření bonity nájemce
 • Zajištění profesionálních fotografií a popisu nemovitosti
 • Prezentace nemovitosti prostřednictvím inzertních médií (zahrnuje tiskovou inzerci a PR, direct mail, venkovní reklamu a online reklamu)
 • Úvodní prohlídka nemovitosti spojená s konzultací nadcházejících kroků
 • Doporučení možných úprav a vylepšení, která podpoří zájem cílové skupiny
 • Organizace prohlídek, včetně zajišťování překladatelského servisu
 • Vyjednávání podmínek pronájmu mezi pronajímatelem a nájemcem v českém nebo anglickém jazyce
 • Vytvoření nájemní smlouvy a předávacího protokolu v českém a anglickém jazyce
 • Kompletace potřebných dokumentů (tzn. list vlastnictví, výpisy z obchodního rejstříku a další přílohy ke smlouvě)
 • Předání nemovitosti – zhotovení předávacího protokolu zaznamenání stavu měřičů, detailního nafocení vybavení předmětu nájmu ad.
 • Asistence při převodech energií na nájemce
 • Poskytování průběžné asistence po celou dobu trvání nájemního vztahu
Lokalita
Parametry
Velikost
Min.
Max.
Cenové rozpětí
Cena min.
Cena max.
Cenové rozpětí
Cena min.
Cena max.